מיטב דש www.PensiaDigitalit.co.il
מחשבון פנסיה ישירה
 תאריך לידה (dd/mm/yyyy) גיל נוכחי
מין גיל פרישה
מצב משפחתי מעמד העמית
פרטי התוכנית
יעוד תוכנית סכום צבור בתוכנית הקיימת
מסלול ביטוחי
תאריך הצטרפות בקרן הקיימת (dd/mm/yyyy)
   
תג' עובדתג' מעסיקפיצוייםסה"כ
5.50% 6.00% 6.00% 17.50%
6.00% 6.50% 8.33% 20.83%
16.00% 0.00% 0.00% 16.00%
5.00% 5.00% 0.00% 10.00%
4.16% 4.16% 4.18% 12.50%
 
החסכון שלך
    בשקלים    
במעבר למיטב דש הגדלת את החסכון    
במעבר למיטב דש הגדלת את קצבת הזקנה    
השוואת מסלולי דמי ניהול השונים
תיאור שיעור ד"נ מצבירה שיעור ד"נ מהפקדה חסכון לפנסיה בגיל פרישה קצבה חודשית
תוכניות קיימת    
דש פנסיה מקיפה    
תוצאות חישוב למסלול הנבחר
שכר מבוטח קצבה חודשית קצבת נכות אלמן/ה שאירי יתום מקס' שארים נכות סיעודית

החיסכון בתום תקופה מחושב בהתאם להנחות האקטואריות של משרד האוצר ומניח רצף הפקדות עד למועד הפרישה,
הנחת תשואה שנתית של 4.24% בניכוי דמי ניהול

*האמור אינו מהווה יעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתחשבים בצורכי כל אדם ואינו נועד להחליפם.
*דמי הניהול הסופיים מותנים בסכום המועבר לקופה.
*החברה המנהלת הינה מיטב דש פנסיה וגמל בע"מ.
 

להצטרפות: www.PensiaDigitalit.co.il או חייג 6067*