מיטב דש pensia.meitavdash.co.il
מחשבון פנסיה
 תאריך לידה (dd/mm/yyyy) גיל נוכחי
מין גיל פרישה
מצב משפחתי מעמד העמית
פרטי התוכנית
יעוד תוכנית סכום צבור בתוכנית הקיימת
מסלול ביטוחי
תאריך הצטרפות בקרן הקיימת (dd/mm/yyyy)
   
תג' עובדתג' מעסיקפיצוייםסה"כ
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.50% 2.50% 2.50% 7.50%
3.33% 3.33% 3.34% 10.00%
4.16% 4.16% 4.18% 12.50%
5.00% 5.00% 0.00% 10.00%
5.00% 5.00% 2.50% 12.50%
5.00% 5.00% 3.34% 13.34%
5.00% 5.00% 4.18% 14.18%
5.00% 6.00% 8.33% 19.33%
5.00% 6.50% 8.33% 19.83%
5.00% 7.50% 8.33% 20.83%
5.50% 5.50% 0.00% 11.00%
5.50% 6.00% 6.00% 17.50%
5.50% 6.00% 8.33% 19.83%
5.75% 6.25% 8.33% 20.33%
6.00% 6.00% 8.33% 20.33%
6.00% 6.50% 6.00% 18.50%
6.00% 6.50% 8.33% 20.83%
6.00% 7.00% 8.33% 21.33%
6.50% 7.00% 6.00% 19.50%
6.50% 7.00% 8.33% 21.83%
7.00% 5.00% 8.33% 20.33%
7.00% 6.00% 6.00% 19.00%
7.00% 6.00% 8.33% 21.33%
7.00% 6.50% 6.00% 19.50%
7.00% 7.00% 6.00% 20.00%
7.00% 7.50% 6.00% 20.50%
7.00% 7.50% 8.33% 22.83%
 
החסכון שלך
    בשקלים    
במעבר למיטב דש הגדלת את החסכון    
במעבר למיטב דש הגדלת את קצבת הזקנה    
השוואת מסלולי דמי ניהול השונים
תיאור שיעור ד"נ מצבירה שיעור ד"נ מהפקדה חסכון לפנסיה בגיל פרישה קצבה חודשית
תוכניות קיימת    
מיטב דש פנסיה מקיפה    
תוצאות חישוב למסלול הנבחר
שכר מבוטח קצבה חודשית קצבת נכות אלמן/ה שאירי יתום מקס' שארים נכות סיעודית
עלות נכות עלות שאירים          
         

החיסכון בתום תקופה מחושב בהתאם להנחות האקטואריות של משרד האוצר ומניח רצף הפקדות עד למועד הפרישה,
הנחת תשואה שנתית של 4.26% בניכוי דמי ניהול

*האמור אינו מהווה יעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתחשבים בצורכי כל אדם ואינו נועד להחליפם.
*החברה המנהלת הינה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.
 

להצטרפות: pensia.meitavdash.co.il או חייג 6067*