מחשבון הטבות מס לעצמאים לשנת 2024    
לפניך מחשבון המאפשר לך לבדוק את סכום ההפקדה השנתי לעצמאי בקופות גמל משלמת או לא משלמת ובקרן השתלמות, המזכה בהטבת מס (קופת גמל, קרן פנסיה חדשה וכללית , תוכנית ביטוח). המחשבון מיועד לעצמאים בלבד.
בחירה במדרגת שכר שנתי מסוימת מציגה את הסכום המרבי לחיסכון ואת הטבת המס לפי המס השולי של העמית .
הכנס את ההכנסה השנתית

הכנסה שנתית:    ₪
מס שולי:
הכנסה מזכה חודשית:
הכנסה מזכה שנתית:
שכר ממוצע במשק:

קרן פנסיה - קופת גמל לקצבה משלמת ולא משלמת
המלצה פירוט הפקדה הטבת מס
לקרן פנסיה הפקדה שנתית

קרן השתלמות *
המלצה פירוט הפקדה הטבת מס
קרן השתלמות הפקדה שנתית

פרוט הפקדות שנתיות - קרן פנסיה, קופת גמל לקצבה משלמת ולא משלמת

קצבה / פנסית יסוד הפקדה שנתית הטבת מס שיעור הטבת מס
הפקדה לצורך זיכוי
הפקדה לצורך ניכוי
סה"כ

פרוט הפקדות שנתיות - קרן השתלמות
קרן השתלמות הפקדה שנתית הטבת מס שיעור הטבת מס
הפקדה מינימלית לא מוכרת לצורך ניכוי
הפקדה מוכרת לצורכי ניכוי
סה"כ
אין מחשבון זה מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס - ט.ל.ח
לקבלת הצעה לקרן השתלמות צלצל עכשיו 5565* לקבלת הצעה לקרן פנסיה צלצל עכשיו 9699* או פנה אלינו במייל ייל mmp@menoramivt.co.il