פרטי העמית
ת.לידה/גיל
בחר גיל
מין  
מצב משפחתי

פרטי התוכנית
תאריך הצטרפות
נכות מתפתחת נכות עם פרנצ'יזה
יעוד התוכנית תקציב לפי  ₪  
מסלול ביטוחי  ₪  
גיל פרישה  ₪
משך הבטחה
יתרה צבורה  
סוג עמית
הזן את המס' שמופיע בתמונה:
יש להזין את הקוד שמופיע בתמונה שליד. פעולה זו מסייעת להבטיח כי אדם מזין את הפרמטרים ולא מכונה
תג' עובדתג' מעסיקפיצוייםסה"כ
% % % %
5.50% 6.00% 6.00% 17.50%
5.50% 6.00% 8.33% 19.83%
6.00% 6.50% 8.33% 20.83%
7.00% 6.00% 6.00% 19.00%
7.00% 6.00% 8.33% 21.33%
ד.נ מפרמיה(%)
ד.נ מהצבירה(%)


תחזית זכויות לתוכנית פנסיונית
פרטי תקציב פנסיית זקנה פנסיית נכות שארי עמית פעיל
הפקדה חוד':- זקנה: - נכות: - אלמן/ה:-
סכום ח.פ: - יתרה צב': - סיעודית: - יתום/ה:-
מ. המרה: - מקסימום: -
שכר מבוטח:- שיעור: - שיעור: - שיעור: -
להצטרפות לקרן, יעוץ ותאום פגישה התקשר 7111110 -03
המידע והחישובים הנובעים מהסימולטור לעיל אינם בבחינת המלצה/ יעוץ כל שהוא ו/ או תחליף לייעוץ פנסיוני בידי יועץ בעל רישיון עפ”י דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם. יודגש כי הסימולטור מבוסס על הנחות כלליות, אשר אינן תואמות את הפרמטרים האישיים של כל משתמש, ועל כן הסכומים שיופקו באמצעות הסימולטור הינם לצורך הערכה ומתן סדרי גודל בלבד, ואין להסתמך עליהם. המידע שיופק באמצעות הסימולטור מתבסס על הנתונים שהוזנו נכון ועל הנחות וכללים הקבועים בתקנון קרן הפנסיה, נכון למועד החישוב, ויכול שישתנו בעתיד. זכויות וחובות עמיתי קרן הפנסיה כפופים להוראות תקנון הקרן, כפי שהינו במועד האירוע המזכה, ובמקרה של סתירה בין הוראות התקנון למידע או חישוב הנובעים מהסימולטור לעיל, הוראות התקנון תגברנה. קבוצת כלל ביטוח ופיננסים אינה אחראית לנכונות המידע ותוצאות השימוש בסימולטור, וכן אינה אחראית לכל נזק שייגרם למשתמש באתר זה או שמידע הכלול בו, או לצד שלישי כלשהוא.
הסימולטור פותח על ידי חברת אלמגור (אריק) ייעוץ פנסיוני ופיננסי בע"מ.